Workshops Licentie/License

Prijs: €60

NL

  • Deze overeenkomst is één jaar geldig.
  • Deze overeenkomst is onbeperkt in het aantal workshops die gegeven worden tijdens dat jaar. 
  • Betaalpatroon: Als licentienemer koop je betaalpatronen zelf aan. Van de deelnemers van de workshops wordt verwacht dat zij het patroon ook aankopen.
  • Gratis patroon: Als licentienemer zorg je er voor dat je de gratis patronen en tutorials zelf download. Als de blog verdwijnt, ben je op die manier nog steeds in het bezit van de documenten.
  • De patronen en licentie dienen voor eigen gebruik, deze mogen niet gedeeld worden met andere ondernemers.

ENG

  • This agreement is valid for one year.
  • This agreement is unlimited in the number of workshops given during that year.
  • Payment pattern: As a licensee, you purchase payment patterns yourself. The participants of the workshops are expected to also purchase the pattern.
  • Free pattern: As a licensee, you ensure that you download the free patterns and tutorials yourself. If the blog disappears, you'll still have the documents that way.
  • The patterns and license are for personal use, they may not be shared with other entrepreneurs.