Algemene voorwaarden

 

1. Verkoper - klantendienst:
Smospotten & Snoesjes, e-commerce webshop en éénmanszaak, heeft haar maatschappelijke zetel te 9080 Zaffelare , Persijzerstraat 98 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0766611091. Het BTW nummer is BE0766611091

U kan contact opnemen via info@smospottensnoesjes.be of via het contactformulier op de website. Eventuele klachten kunnen hieraan gemeld worden. 

 

2. Toepassing:
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst , met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper.

 

3. Prijzen - betaling:
De prijzen vermeld op de website zijn in euro , inclusief BTW maar zonder verzendkosten. De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk va het bedrag van de bestelling en het land waar naar de bestelling wordt verzonden. Binnen België is dat 6 euro en voor Nederland 8,5 euro voor bestellingen onder 75euro. Bestellingen boven 75euro verzenden we gratis. Bij het plaatsen van een bestelling in de webshop geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Betaling is mogelijk via:

- Ideal
- Paypal
- bancontact
- kredietkaart

 

4. Levering:
Na ontvangst van je betaling wordt je pakje binnen de twee dagen verstuurd. Gemiddeld is uw pakje 48u - 72u onderweg. Smospotten & Snoesjes is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke perioden bij B-post. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant  worden gemeld aan Smospotten & Snoesjes.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was gekozen.

 

5. Verzakinsgrecht-retourneren:
Je hebt het recht om af te zien van de verkoopovereenkomst en de geleverde artikelen te retourneren. Dit binnen de 14 dagen na levering. Indien u zich op deze mogelijkheid beroept , moet u Smospotten & Snoesjes via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing en de goederen in originele staat en op eigen risico en kosten terugsturen naar Smospotten & Snoesjes, Persijzerstraat 98, 9080 Zaffelare.

PDF-patronen, op maat gemaakte kledij en geknipte stof kunnen niet geretourneerd worden. 

 

6. Waarborg:
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop , beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek (wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen). Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.  Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade , van welke aard , door de koper geleden.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

7. Persoonsgegevens:
Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgevens voor het beheer van de bestelling, levering en facturen, marketing. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Smospotten & Snoesjes respecteert hiermee de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten alle tijden het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan men zich wenden tot de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Smospotten & Snoesjes heeft geen toegang tot uw paswoord.

Smospotten & Snoesjes houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

8. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

9. Wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Smospotten & Snoesjes. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige voorwaarden.

10. Bewijs:

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

11. Toepasselijke recht:

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).